Eroottinen sidonta ja sen maailma

Eroottinen sidonta. Sitä voi tehdä monin tavoin, eikä siihen aina tarvita syvällistä harjoittelua. Jokainen osaa kiertää narun tai liinan käden ympäri ja tehdä siihen solmun. Se on jo sidonta. Pienelläkin keinolla voi saada jo vaikuttavia tuntemuksia niin sitojalle itselleen kuin sidottavalle.

Kun innostuu jostakin tai jopa hurahtaa johonkin, huomaa nopeasti, että maailmassa on hyvin monia tapoja tehdä asioita. Sama koskee sidontaakin. Vastaan tulee usein vieraan oloisia termejä, jotka vaikuttavat valtavan salaperäisiltä. Onko sidonta kovin vaikeaa ja teknistä, vaiko ihan helppoa ja nopeasti omaksuttavaa? Mitä kaikkea eroottiseen sidontaan voi kuulua? Siitä kirjoitan tässä blogissa. Ajatukset ovat omiani, mutta pohjautuvat sieltä täältä löydettyihin tiedon murusiin. Tiedot sidonnasta ovatkin maailmalla varsin hajallaan, välillä jopa ristiriitaisia. Ehkä juuri se herättääkin mielenkiintoa.

Sidonnan juuret arkisessa hyötykäytössä

Sidonnalle on ollut historian alkuhavinoissa tarvetta muun muassa eläimen, vangin tai orjan kiinni pitämisessä. Pätkällä köyttä pystyy nopeasti sitomaan esimerkiksi jalat liikuntakyvyttömiksi, mutta kokonaisvaltainen vartalon liikkeen pysäyttäminen on vaatinut kekseliäisyyttä ja teknisiä oivalluksia. Sitojan on ollut pakko opetella lujat solmut ja löytää oikeat materiaalit sopivanlaisen köyden valmistamiseksi. Heidän haasteenaan on ollut myös keksiä kohdat, joista köysi kannattaa kuljettaa vartalolla ja mihin kohtaan sitoa tietynlaiset solmut.

Uskon, että useiden karkaamisten sekä yritysten ja erehdysten myötä sitojat ovat painaneet lopulta mieleensä tietyt luotettavat kuviot, joiden avulla sitomistilanne on ollut helppo palauttaa mieleen kerta toisensa jälkeen. Kun kaava on ollut vahvasti muistissa, sitä on voinut käyttää kaikissa tilanteissa tietäen, että tulos on toimiva. Se on ollut myös helppo opettaa muille. Koska jokaisella ihmisellä on aina hieman oma kädenjälkensä, ovat sidonnatkin jokaisen sitojan käsittelyssä hieman varioituneet. Osa uusistakin oivalluksista on jäänyt elämään, ja perusajatukset esimerkiksi shibarissa ovat satoja vuosia vanhat. Japanilaisen sidonnan juurten katsotaan ulottuvan 1400-luvulle.

Eroottinen pohjavire

Vaikka alkuperä onkin varsin arkinen, sidonnoista on tullut suosittu taidemuoto jo kauan sitten. Ei ole takeita siitä, että köysiä olisi käytetty eroottisessa viitekehyksessä aivan alussa, mutta säilyneistä lähteistä on tulkittavissa, että jo 1600-luvulla sidonnalla on ollut myös eroottinen suuntaus. Oletettavasti sidonnan visuaalisuus on herättänyt runsaasti ajatuksia ja haluja sitojissa jo varhain, sillä siinä ollaan sidottavan iholla kirjaimellisesti, vieden köysiä intiimienkin kohtien yli.

Köysien avulla tulee väistämättä esiin ihmisen taipumus valtaan tai antautumiseen. Jotkut löytävät itsessään niitä molempia puolia, mutta ajattelen, että monille puoli on luonnollisesti jompikumpi. Vanki on antautunut sidottavaksi, vangitsijalla taas on ollut valta köysien kautta tämän koko olemukseen – ei vain vartaloon, vaan myös mieleen. Onkin helppo ajatella, että jossakin vaiheessa köysistä on tullut leikkien ja ajanvietteen väline. Leikkien siirtyessä intiimiin tilaan ollaankin jo lähellä BDSM-maailmaa. Siihen kun tänä päivänä eroottinen sidonta vahvasti liitetään.

Eroottinen sidonta

Termit sidonnan taustalla

Sidonnoista ehkä tunnetuin on meillä shibari. Ei ole ihan varmaa tietoa, missä vaiheessa sana on muinaisen Japanin kieleen ja kulttuuriin tullut, mutta sen alkuperä lienee kiinankielinen kirjoitusmerkki. Vapaasti suomennettuna shibari tarkoittaa minkä tahansa asian sitomista. Shibari -sanaa käytetään Japanissa kuvaamaan koristeellista nauhan tai köyden sitomista myös vaikkapa lahjapaketin ympärille. Shibari ei kuitenkaan ole ihmisen sidonnassa historiallinen tai alkuperäinen termi, ja sen ajatellaankin kuvaavan nykyaikaista eroottista sidontaa Japanin ulkopuolella. Shibarilla käsitetään länsimaissa nykyään oikeastaan kaikkea köydellä tehtävää teknisempää sidontaa.

Japanilaiset sitojat kuvaavat omaa tekemistään muilla nimillä kuin shibari. Yksi meilläkin yleistynyt termi on kinbaku, joka tarkoittaa tiukkaa sidontaa. Kinbaku ja shibari menevät iloisesti sekaisin jopa harrastajien keskuudessa, eikä siis ole ihme, että niiden eroja on hankala avata. Shibarin tarkoittaessa yleisemmin japanilaista köysisidontaa kinbaku sisältää enemmän ajatuksia taiteellisuudesta ja eroottisuudesta. Kinbaku koostuu japanilaisten mukaan neljästä eri osa-alueesta: taide, japanilaisuus, erotiikka ja sidonta. Tuohon japanilaisuuden käsitteeseen kuuluu ajatus siitä, että sidonta kuuluisi mielellään tehdä tiettyjen perinteiden ja kaavojen mukaisesti.

Kinbakussa tärkeässä roolissa ovat myös tunteet ja tunnelmat. Toiset puhuvat kinbakun yhteydessä syvästä sidonnasta, mikä kuvaakin hyvin sidonnan aikaansaamaa henkistä yhteyttä ja jopa hengellisiä kokemuksia. Kinbaku mielletään sidontatermeistä selvimmin eroottiseksi ja jopa seksiin liittyväksi, vaikkei se itseisarvo siinä olekaan.

Shibarinkin maailmaan kuuluvat oleellisesti tunnelmat, taiteellisuus ja esteettisyys. Siihen pyritään paitsi köysien muodostamilla kuvioilla, myös itse mallin tai sidottavan asennolla. Sidottava, eli pupu tai sub muodostaa siis oleellisen osan teosta, jonka taiteilija, eli sitoja, rigger tai dom muotoilee. Minusta onkin aivan hyväksyttyä käyttää omissa sidonnoissa kumpaa tahansa sanaa, sillä niiden erottaminen toisistaan on vaikeaa.

Muita termejä

Toisinan netissä törmää sidontaa käsittelevissä artikkeleissa sanoihin hojojutsu ja fusion. Hojojutsu on keskiaikainen japanilainen kamppailulaji, jossa köyttä käytetään aseena ja sitomiseen. Lajissa tehdään shibarin ja kinbakun tapaan tiukkoja sitomisia ja pitäviä solmuja. Tähtäin on siinä, että sidottava saadaan pidettyä lujasti aloillaan ja itse paketti mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Lajissa on myös tärkeää, ettei sitomisen kaikkia hienouksia näytetä avoimesti muille.

Fusion taas on sana, jolla tarkoitetaan länsimaista sidontaperinnettä, jossa on vahvat japanilaiset vaikutteet. Fusionissa käytetään pääosin synteettisiä naruja, ja eri sidokset tavataan tehdä eri värisillä köysillä taiteellisen vaikutelman korostamiseksi. Fusion pyrkii olemaan vapaa tradition säännöistä ja rajoitteista, ja siksi sen harrastajat käyttävät köysien lisäksi sujuvasti myös muita sidontavälineitä.  Eroottinen sidonta saadaan aikaan monilla tavoilla ja yhdistelmillä.

Bondage on sitten kaiken yläpuolella oleva kattotermi, joka sisältää japanilaiset köysisidonnat. Sen alle mahtuu myös nykyaikainen BDSM-sidonta, jonka materiaalina voi olla käytännössä mikä tahansa käteen sattuva väline nippusiteestä kravattiin. Yleisesti käytetyllä termillä japanilainen bondage tarkoitetaan kuitenkin lähinnä shibaria ja kinbakua.

Sidonnasta

Millä sidonnat tehdään?

Perinteisessä japanilaisessa sidonnassa käytetään luonnonmateriaalista tehtyjä köysiä. Yleisimpiä materiaaleja ovat hamppu, juutti ja pellava. Kaupoista löytää usein hamppuköyttä, joka on käsittelemättömänä jäykkää ja karkeaa. Erotiikkaliikkeet taas myyvät pääosin eri värisiä synteettisiä naruja, jotka sopivat kyllä monenlaiseen sidontaan nekin. Synteettisten köysien huono puoli on siinä, että ne ovat varsin liukkaita ja usein venyviäkin. Suosittelen siis luonnomateriaalista tehtyjä köysiä, kuten juuttia. Juuttiköysiä voi tilata vaikka Kurjennokan verkkokaupasta. Käyttövalmiita hamppuköysiä löytyy monista seksikaupoista.

Köydet kannattaa ostaa paikasta, joka myy sidontaan tarkoitettuja köysiä. Köysien paksuus riippuu siitä, mitä niillä tehdään. Lattialla tehtävään sidontaan riittää kuuden millimetrin paksuinen köysi, mutta nostoihin ja riiputuksiin saa olla paksumpaakin köyttä. Tarvittava köysien pituuskin riippuu siitä, miten niitä tahdotaan käyttää. Joskus on helpompaa käyttää lyhyempää köyttä, jos on tarkoitus vain sitoa toisen kädet nopeasti. Pidemmillä köysillä taas saa tehtyä tiheämmän ja kokonaisvaltaisemman sidonnan, joka tuntuu laajemmalla alueella vartalolla. Viiden metrin köysi menee nopeasti pieneenkin sidontaan, sillä sidonnat tehdään yleensä kaksinkertaisella köydellä. Usein suositellaan esimerkiksi aikuisen miehen sidontaan 8 – 10 metrin köyttä, ja sellaisiakin köysiä kannattaa hankkia kaksi tai kolme. Nälkä kasvaa syödessä shibarissakin!

Luonnonmateriaaliköydet tuntuvat ihoa vasten hieman karheilta, mutta se kuuluu asiaan. Vaatteita kannattaa vähentää sen verran, että ainakin osa köysistä kiristyy suoraan ihoa vasten. Näin kokonaisvaikutelma on tehokkaampi, ja ainakin omasta näkökulmastani myös kauniimpi. Köysien esikäsittely riippuu materiaalista, mutta jokainen materiaali vaatii jonkinlaisen käsittelyn ja päättelyn. Juuttiköydestä on hyvä polttaa irtokarvat pois, kun taas kaupasta ostettua hamppuköyttä suositellaan keitettäväksi. Köydet voi myös öljytä vaikka oliiviöljyllä, ja ne voi pyöräyttää kuivausrummussa. Näin köysi pehmenee hyväksi käytössä. Muistathan, etteivät köydet ole ikuisia. Ne kuluvat käytössä, jolloin niiden kestävyys heikkenee. Tavallisessa, lattialla tapahtuvassa sidonnassa siitä ei kuitenkaan ole kuin esteettistä haittaa. Nostoja silmin nähden kuluneella köydellä ei tietenkään pidä tehdä.

Määränpäätä tärkeämpää on matka

Shibarissa tärkeää on itse tekeminen ja kokeminen, ei niinkään se, mihin päädytään. Kiirettä ei tarvitse pitää, koska silloin unohtuu helposti ihmisten välinen yhteys. Solmuihin ja köysien vienteihin on kuitenkin hyvä keskittyä, sillä niiden turvallinen sitominen on kaiken keskiössä. Sitojan on huolehdittava pupunsa hyvinvoinnista koko sidonnan ajan ja sen jälkeenkin, sillä sidonta saattaa olla varsin tunnerikas ja voimakas kokemus.

Sidottava kokee antautuvansa kokonaan toiselle, mikäli luottamus on kunnossa ja kumpikin osapuoli tietää, mitä tapahtuu. Sidottavan tulee kokea, että hänen sanansa kuullaan ja ymmärretään, jotta nautinto köysissä on täydellistä.

Eroottinen sidonta on parhaimmillaan kuin jokin ”trippi”, jolla pääsee ajasta ja paikasta irti. Puhun tässä ennen kaikkea sidottavan tuntemuksista, mutta myös sitoja kokee intensiivisessä sidontasessiossa oman meditatiivisen matkansa omaan sisimpäänsä. Sidottava pupu voi unohtaa, että on sidottu ja toisen käsissä kokonaan, ja samalla unohtuu jokainen arkinen asia, joita mieli muutoin taukoamatta työstää. Rigger taas keskittyessään köysien kulkuihin ja solmuihin unohtaa kaiken muun. Jää vain tuntuma köysiin, pupun iho ja herkistyneet aistit.

Sydän, sielu ja mieli

Sidonnassa on tärkeää ymmärtää, että kyse ei ole vain yhdestä asiasta kerrallaan. Sidonnassa on hyvä olla mukana kaikin aistein, mieli avoimena ja sydän vapaana. Japanilaisesta sidonnasta sanotaan, että se ei ole vain sidontaa, vaan harjoitus tai elämän asenne. Japanilaiset kutsuvat harjoitusta nimellä ”kokoro”, joka kattaa sydämen, sielun ja mielen. Kyse ei ole vain taiteesta, ei liioin pelkästä tekniikasta. Kyse on monipuolisesta ja syvällisestä tapahtumasta, joka ei pääty siihen, että köydet irrotetaan ja kääritään takaisin vyyhtiin. Sidontaan ei pääse syvälle, vaikka opettelisi tekniikan täydellisesti ja omaisi miten hyvän mielikuvituksen tahansa. Syvälle pääsee vain silloin, kun opettelee, elää ja hengittää ihmistä.

Ihminen kokee parhaimmillaan vapautta siitä, että liikkumista rajoitetaan ja oman kehon vapaus viedään. Kun vastuu omasta itsestä siirtyy kokonaan sitojan käsiin, mieli vapautuu, keho rentoutuu ja sydän rauhoittuu. Kun rigger osaa silittää ja antaa turvallista läsnäoloa sellaiselle, joka on sidottu euforiseen tilaan, vapauden tunne on täydellinen. Jotkut sidottavat kuvailevat tunnetta jopa eräänlaiseksi kehosta irtautumiskokemukseksi.

Sidonnasta

Sidonta ja seksi

Jos on ennalta sovittu, että sidonta voi sisältää seksiäkin, on pidempi sessio omiaan luomaan aistiherkän alun seksille. Jokainen kevytkin kosketus tuntuu, hengitys iholla on kuuma, kaikki äänet ja tuoksut tuntuvat intensiivisemmiltä. Pareille, joilla on luonnollisina rooleina alistuva ja dominoiva, sitominen mahdollistaa valtaleikit varsin helposti. Kaikessa sidonnassa on kuitenkin muistettava se, että vaikka olisi aloittaessa sovittu, että seksiinkin on lupa, mieli voi elää omaa elämäänsä sidonnan aikana. Silloin on sitojan oltava erityisen valppaana ja sidottavan tunnetiloissa mukana, ettei riko haurasta hetkeä ja vaikuta negatiivisesti pupun tunnetiloihin.

Köydet voivat korostaa antautumisen ja ”ottamisen” kokemusta. Sitojalle köysi on usein ehdoton vallan väline. Kuten shibarissa tai muussa sidonnassa yleensäkin, seksissäkin on lopullinen päätäntävalta alistuvalla, sidotulla osapuolella. Missään nimessä sitomista ei saa käyttää mihinkään sellaiseen tekoon, millä vahingoitetaan toista henkisesti. Ja kuten on todettu aiemmin, sidottavan mielentilat ja tunnelmat saattavat vaihdella paljonkin. Vaikka aluksi olisi ollut vahvasti läsnä ja avoin kaikkeen, voi lopussa olla hauras, pieni ja hellää syliä vailla.

Keskustellen sidonnassa alkuun

Ilman keskustelua ja luottamuksellista kommunikointia sidontaa ei voi harrastaa. Kun kommunikointi sujuu ja osapuolet tuntevat toisensa, shibarin maailmaan on helppo sukeltaa. Uskon, että sidonta ja sidottavana olo antaa suurimmalle osalle jotakin, ja ainakin se on kokeilemisen arvoinen asia. Internetistä löytyy hyviä ohjeita perussidontoihin. Hyvä on kuitenkin muistaa, että pelkkään tekniseen suorittamiseen ei kannata keskittyä. Fiilistely ja tunnelmat ovat tärkeitä sekä vahvasti läsnä sidontamatkoissa, ja olen sitä mieltä, että juuri ne ovat tärkeimpiä asioita mitä sidonnasta voi itselleen löytää.

Hyviä hetkiä köysien parissa toivottelee

Herra Syld
Nautinnon tutkimusmatkailija

Luethan aiemmat sidontablogimme:

Shibari vahvistaa tunneyhteyttä ja ihmissuhdetta
Shibaria seksuaalisuuden tutkiskeluun

Jos olet ihmistyön ammattilainen ja kiinnostunut sidonnan terapeuttisesta ulottuvuudesta, tule mukaan webinaariin:
Sidonta terapeuttisena menetelmänä.

Katso täältä myös shibari ja sidonta-aiheinen dokumentti.

Muistathan seurata meitä instassa @parisuhdesseksi ja Facebookissa:
Ihmissuhteet ja seksuaalisuus Rouva Syld

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.