Näin hyödynnät terapiakortteja

Terapiakortit on tehty asiakastyöhön seksuaalineuvontaan, -terapiaa ja suhdetyöskentelyyn.
Tässä vinkkejä ja harjoituksia korttien käyttöön asiakastyössä.

Kuvapuoli:

Yksilötyöskentely

1. Seksuaalisuus / seksielämä

Levitä kuvakortit pöydälle ja pyydä asiakasta valitsemaan omaa seksuaalisuutta tai seksielämää kuvaavat kortteja 1 – 3 kpl. Pyydä asiasta sitten kertomaan omin sanoin, että mitä kuvat hänessä herättivät ja mitä ne kertovat asiakkaan seksuaalisuudesta ja seksielämästä. Kuvat voivat kertoa kokemuksista, tunteista tai tunnelmista.

2. Seksuaalinen polku / ikävaiheet

Pyydä asiakasta valitsemaan kolme – viisi korttia kuvaamaan hänen suhdettaan seksuaalisuuteen lapsena, nuorena, nuorena aikuisena, aikuisena ja iäkkäämpänä. Miten asiakas on suhtautunut seksuaalisuuteensa? Mikä on muuttunut? Mikä opettanut ja kasvattanut? Millaisia ajatuksia kuvista herää, millainen kasvu on tapahtunut kuvasta toiseen ja ikävaiheiden edetessä? Miltä oma seksuaalinen polku näyttää kokonaisuutena?

3. Seksuaalinen polku / aikajana

Pyydä asiakasta valitsemaan 3 – 7 korttia kuvaamaan hänen matkaansa seksuaaliselta polulla. Jokainen kuva voi kertoa merkittävästä tapahtumasta tai kokemuksesta matkan aikana. Kuvat voi asettaa aikajanaan asiakkaan eteen ja tarkastella kuvia yksittäin tai kokonaisuutta, mikä kuvista muodostuu. Millaisia tunteita kuvista nousee? Millaisista kokemuksista olisi tärkeää puhua? Millaista tarinaa kuvat kirjoittavat asiakkaan seksuaalisuuden polusta?

4. Haasteet / mahdollisuudet

Pyydä asiakasta valitsemaan kaksi kuvaa, jotka kuvaavat haasteita seksuaalisuuden / seksin äärellä ja kaksi kuvaa, jotka kuvaavat mahdollisuuksia seksuaalisuuden ja seksin äärellä.

Miltä haasteet näyttävät? Mitä tunteita herää?
Millaisia ratkaisuja haasteisiin voidaan miettiä?
Mikä auttaisi tai tukisi asiakasta niistä selviämiseen?
Mikä edistäisi mahdollisuuksien toteutumista?
Mikä / kuka tukisi ja auttaisi, että mahdollisuudet mahdollistuisi?

5. Vahvuudet ja voimavarat

Pyydä asiakasta valitsemaan kaksi kuvaa, jotka kuvaavat hänen vahvuuksiaan seksuaalisuuden / seksin äärellä ja kaksi kuvaa, jotka kuvaavat hänen voimavarojaan seksuaalisuuden ja seksin äärellä.

Millaisia positiivisia asioita vahvuudet tuovat asiakkaan elämään?
Miten vahvuudet näkyvät ja miten niitä voidaan hyödyntää?
Miten voimavarat auttavat asiakasta elämässä?
Miten voimavaroja ja vahvuuksia olisi mahdollista vahvistaa?

6. Unelma

Asiakas valitsee 1 – 5 korttia, jotka kuvastavat hänen toiveitaan / unelmiaan seksielämän suhteen. Mitä se sisältäisi, millaisia tunteita ja elämyksiä se toisi asiakkaalle. Millaisia valintoja pitäisi tehdä siihen päästäkseen? Voiko asettaa konkreettisia tavoitteita? Miltä toiveet näyttävät yhteen kerättynä, ovatko ne mahdollisia vai hyvin kaukaisia haaveita? Tuottavatko toiveet millaisia tunteita asiakkaalle? (Iloa, surua, hämmennystä?)

Suhdetyöskentely

1. Seksuaalisuus / seksielämä

Levitä kuvakortit pöydälle ja pyydä asiakaita valitsemaan omaa seksuaalisuutta tai seksielämää kuvaavimmat kuvat, joko yksi tai kolme korttia henkilöä kohti. Pyydä heitä sitten kertomaan omin sanoin kumppanille, että mitä kuvat heissä herättivät. Kuvat voivat kertoa kokemuksista, tunteista tai tunnelmista.

2. Parisuhteen seksuaalinen polku

Pyydä asiakkaita valitsemaan 3 korttia kumpikin kuvaamaan heidän yhteistä seksielämäänsä, alkua, etenemistä ja tätä hetkeä. Laittakaa polut vierekkäin ja tarkastelkaa, miltä sama polku molempien silmin näyttää. Ovatko polut yhteneväiset vai erilaiset? Mitä tunteita herää polkujen katselusta? Onko poluissa jotain yllättävää? Millainen polku on tuottanut viimeisen kuvan eli tämän päivän seksielämän?

3. Haasteet / mahdollisuudet

Pyydä asiakkaita valitsemaan kaksi kuvaa kumpikin, jotka kuvaavat haasteita seksielämän äärellä, ja kaksi kuvaa, jotka kuvaavat mahdollisuuksia seksielämän äärellä.

Miltä haasteet näyttävät? Mitä tunteita herää?
Millaisia ratkaisuja haasteisiin voidaan miettiä?
Mikä auttaisi tai tukisi paria niistä selviämiseen?
Mikä edistäisi mahdollisuuksien toteutumista?
Mitä konkreettisia toimia parin pitäisi tehdä, että mahdollisuudet toteutuisivat?

4. Vahvuudet

Pyydä asiakaita valitsemaan kaksi kuvaa, jotka kuvaavat hänen omia seksuaalisia vahvuuksiaan sekä kaksi kuvaa, jotka kuvaavat kumppanin seksuaalisia vahvuuksia. Pyydä pareja kertomaan toisilleen omista vahvuuksistaan ja antamaan samalla kuvien myötä palautetta kumppanin vahvuuksista.

Millaisia positiivisia asioita vahvuudet tuovat asiakkaiden elämään?
Miten vahvuudet näkyvät seksielämässä, ja miten niitä voidaan hyödyntää?
Miltä tuntui kuulla omista vahvuuksista kumppaniltaan?
Miten vahvuudet toimivat yhteen ja täydentävät toisiaan?

5. Toiveet ja unelmat

Pyydä asiakkaita valitsemaan seksielämäänsä 1 – 2 toivetta tai unelmaa. Millaista pitäisi seksielämän olla? Mitä siltä haluaisi? Asettakaa kortit nähtäville molemmille ja pohtikaa, miten unelmat ja toiveet osuvat yhteen. Mitä tunteita ne herättävät?. Tuottaako toiveet / unelmat paineita? Millaisista asioista pitäisi puhua, että ne täyttyvät? Onko joku toive tai unelma mahdoton? Miksi? Mitä toive tai unelma vaatii itseltä ja mitä kumppanilta?

Tekstipuoli:

Yksilötyöskentely

1. Seksuaalisuus ja seksielämä

Pyydä asiakasta valitsemaan 2 – 4 sanaa, jotka kuvaavat hänen seksuaalisuuttaa tai seksielämäänsä. Mitä sanat herättävät? Mitä niiden taustalla on? Ovatko ne sanoja, joita asiakas haluaisi seksuaalisuuteensa kuuluvan? Mitä ko. sanat asiakkaalle merkitsevät? Mitkä sanoista ovat vahvuuksia? Mitä on mahdollista kehittää / muuttaa, jos asiakas niin haluaa? Onko sanojen takana jotain muiden ihmisten määritelmiä?

2. Unelmien seksielämä

Pyydä asiakasta valitsemaan viisi sanaa: Millaista seksielämän hänen mielestään olisi hyvä olla tai millainen olisi unelmien seksielämä? Mitä sanat kertovat? Millaisia ajatuksia ne tuovat? Ovatko ajatukset realistisia? Miten unelmaa kohti voidaan edetä? Millaisia tunteita sanat herättävät?

3. Tunteiden nostoa

Pyydä asiakasta valitsemaan sanoista tunne tai useita, jotka kuvaavat:

* Lapsuuden ja nuoruuden tunneilmastoa
* Ensimmäistä seksikokemusta
* Tunnekokemusta oman seksuaalisuuden suhteen
* Tunnekokemusta oman kehon suhteen
* Aiempaa suhdetta ja sen seksuaalista tunneilmastoa
* Nykyisen suhteen seksuaalista tunneilmastoa
* Tunnekokemusta esim. sooloseksin tai suhdeseksin jälkeen
* Tunnekokemusta oman seksuaalisen halun suhteen

Paristyöskentely

Yksilötyöskentely

1. Seksielämä

Pyydä asiakkaita valitsemaan 2 – 4 sanaa, jotka kuvaavat heidän nykyistä seksielämäänsä.
Mitä sanat herättävät? Mitä niiden taustalla on ja miten perustellaan sanojen valintaa? Miten sanat eroavat parilla toisistaan? Mitä ko. sanat asiakkaille merkitsevät? Miltä toisen määrittelemät sanat kuulostavat, ja millaisia tunteita niistä herää?

2. Unelmien seksielämä

Pyydä asiakkaita valitsemaan 2 – 3 sanaa, mitkä kuvaisivat heidän toiveseksielämäänsä. Millaisia asioita on sanojen takana? Mitä sanat konkreettisesti tarkoittavat?

3. Tunteiden nostoa

Pyydä molempia asiakkaita nostamaan sanoja kuvaamaan ja kertomaan sitten puolisolle ajatuksia sanojen takana:

* Lapsuuden ja nuoruuden tunneilmastoa
* Tunnekokemusta oman seksuaalisuuden suhteen
* Tunnekokemusta oman kehon suhteen
* Nykyisen suhteen seksuaalista tunneilmastoa
* Tunnekokemusta esim. sooloseksin tai suhdeseksin jälkeen
* Tunnekokemusta oman seksuaalisen halun suhteen

Laitathan viestiä, jos saat hyviä oivalluksia harjoituksiin, niin lisään niitä tänne muidenkin hyödynnettäväksi.
Viestiä voit laittaa: susanna@rouvasyld.fi