Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on lapsen identiteetin kehittymisen tukemista. Kasvatus antaa lapsille ja nuorille tärkeää tietoa omasta kehosta, omista rajoista ja turvataidoista, sekä seksuaalisuudesta, aikuisuuteen kasvaessa. Seksuaalikasvatuksella tuetaan lapselle hyvän kehosuhteen kehittymistä ja tukee seksuaaliterveyden osaamista. Seksuaalikasvatustuokiot pidetään aina lasten ja nuorten ikätasoisesti.

Seksuaalisuuteen liittyvä mediakasvatus on tänä päivänä erityisen tärkeää. Aikuisten tehtävä on antaa lapsille ja nuorille digitaitoja, joilla hän voi turvallisesti seikkailla nettimaailman syövereissä. Lapsen ja nuoren mediakasvatuksella tuetaan lapsen omaa medialukitaitoa. Sillä myös suojataan asiattomalta ja vaurioittavalta sisällöltä.

Aikuisena meillä on positiivinen mahdollisuus ja velvollisuus kertoa seksuaalisuudesta myönteistä tarinaa, jota lapsi ja nuori voi kantaa mukanaan aikuisuuteen.

Voit tilata seksuaalikasvatusluentoja esimerkiksi päiväkotiin, alakouluun, yläkouluun, lukioon, ammattikouluun, rippikouluun tai Prometheus-leirille. Seksuaalikasvatus -luennot rakentuvat tarpeidenne, lasten iän ja mahdollisen käyntimäärän mukaan. Pidän myös luentoja vanhempainilloissa sekä henkilökunnan koulutuksia.
Halutessanne näistä voidaan koota paketti, joka tukee kasvatuskumppanuutta kodin sekä päiväkodin/ koulun välillä.

Otathan yhteyttä niin mietitään teille sopivaa sisältöä yhdessä: susanna@rouvasyld.fi

Kasvatuksen kentällä:

Seksuaalinen ja sukupuolinen moninaisuus -luennot kasvatus- ja ohjausalan henkilökunnalle nuorille ja opiskelijoille: 
Koulutuskeskus Salpaus, Lahden nuorisopalvelut ja Ohjaamo Lahti
Ja teemaan liittyvä podcast Koulutuskeskus Salpaukselle.

Mediakasvatus ja seksuaalisuus luennot ala-asteella: mm. Kalliolan koulu, Hollola 5 – 6 -luokkalaiset.

Seksuaalikasvatus ja moninaisuuden kohtaaminen -luento Kalliolan koulun henkilökunta.