Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rouva Syld:n ylläpitämällä www.rouvasyld.fi -sivustolla kerätään seuraavia rekistereitä:
* Sähköpostilista (viikkokirje + verkkokauppa)

Rekisterin ylläpitäjä:

Rouva Syld / Susanna Syld
Y-tunnus 2962749-9
Tukkitie 5
Hollola, Kukkila
www.rouvasyld.fi
puh. 040 531 6306

Rouva Syldin sähköpostilistan rekisteri koostuu Rouva Syldin asiakkaista, viikkokirjeen tilaajista ja verkkokaupan käyttäjistä. Rouva Syld on vastuussa henkilötiedoista sovellettavan tietosuojalain mukaisesti. Tietoja ei osteta tai muuten saada ulkopuolisilta toimijoilta.

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon (mm. viikkokirje) sähköpostilistan rekisterin jäseniin. Asiakkaille tiedotetaan Rouva Syldin uutisista, tarjouksista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Tietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi, ja sähköpostit voivat sisältää toimituksellisen sisällön lisäksi myös markkinointiviestejä.

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Sähköpostiosoite

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta Rouva Syldin yrityksen ulkopuolelle. Rekisterit on tallennettu suojattuun tietojärjestelmään, ja ne on sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja asiakkuuden hoitamista varten. Suojaamme internetyhteydet HTTPS-yhteydellä.

Rekisteritietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietojen tarkistamiseen. Rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä lähettämällä pyynnön osoitteeseen parisuhdeseksi@rouvasyld.fi. Viikkokirjeen voi peruuttaa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Ongelmatilanteissa ja rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä: parisuhdeseksi@rouvasyld.fi.

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen /679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä informointiasiakirja Rouva Syldin asiakkaille, viikkokirjeen tilaajille ja verkkokaupan käyttäjille.