Näin hyödynnät ihmissuhdekortteja

Seksipuhekortit

Ottakaa yhteistä aikaa, joko pieniä hetkiä kerrallaan tai pidempi aika, jossa saatte keskittyä kunnolla korttien kanssa keskusteluun. Pitäkää keskustelua tärkeänä ja merkityksellisenä asiana ja keskittykää kumppaniinne.

 1. Voitte valita päivän keskusteluaiheen aamulla, viestitellä sen herättämistä ajatuksista ja jutella illalla aiheen teemasta enemmän. Älkää tyytykö lyhyisiin yhden sanan vastauksiin, ja perustelkaa vastaukset. Näin laajennatte ja syvennätte keskustelua yhdessä.
 2. Voitte käyttää kortteja pelimäisesti nostamalla vuorotellen kysymyksen joko itselle tai toiselle.
 3. Jos joku aihe on haastava ja tuntuu, että siitä on mahdotonta puhua, opetelkaa sanomaan sekin ääneen. Joskus vastaaminen on kirjoittaen helpompaa, ja se on täysin sallittua.

Kortit toimivat loistavasti:

 • Yhteisillä automatkoilla
 • Etäyhteydellä puheenaiheena
 • Viestien välityksellä
 • 49 -päivän parisuhdepuhehaasteena / 1 kortti per päivä
 • Parisuhdeviikonlopun tai -loman ohjelmana
 • Suhteen vuosihuoltona, kun ihminen kasvaa ja muuttuu kaiken aikaa

Elämysseksikortit

Ottakaa yhteistä parisuhdeaikaa. Korttien tehtävistä osa on nopeasti tehty, osa vaatii vähän valmisteluja.

 1. Voitte valita viikon tehtävän tai useampia aina tiettynä viikonpäivänä.
 2. Voitte käyttää kortteja pelimäisesti nostamalla vuorotellen tehtävän joko toiselle tai itselle.
 3. Jos jokin tehtävä on haastava ja tuntuu vaikealta sitä toteuttaa, niin opetelkaa sanomaan sekin ääneen ja miettikää yhdessä, miten sen voisi toteuttaa.

Kortit toimivat loistavasti:

 • Viestien välityksellä
 • Yhteisen kivan tekemisen aloitteina
 • 49 -viikon parisuhdehaasteena
 • Parisuhdeviikonlopun tai -loman ohjelmana
 • Suhteen vuosihuoltona